push

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze & aanvragen


Het Ondernemersfonds wordt gevormd door de extra bijdrage van € 30, - per € 100.000, - WOZ-waarde, die wordt geïnd via de OZB op niet-woningen. Klik hier voor details.

In principe kan iedereen die meebetaalt ook een beroep doen op het fonds. Voorwaarde is wel dat u verenigd of georganiseerd bent in een werkgroep of alliantie. Uw aanvraag wordt binnen het OFL behandeld door uw trekkingsgebied Parkmanagement (bedrijventerreinen), het Centramanagement’ (winkelgebieden of overige sectoren) en buitengebied. De aanvraag dient altijd via een collectief te worden ingediend. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen.

Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is binnengekomen, bekijkt de desbetreffende werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van meebetalen aan het fonds, vereniging of organisatie, collectiviteit en trekkingsrecht. Als het een cross-over betreft (Laarbeek-Breed), dan wordt de aanvraag in het bestuur behandeld. Het bestuur geeft in principe binnen zes weken uitsluitsel.

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de secretaris van het ondernemersfonds. Het adres vindt u op de contactpagina.

Let op voor u de aanvraag indient:

- Een individuele ondernemer kan geen aanvraag indienen.
- Er dient sprake te zijn van cofinanciering (meerdere financieringsbronnen).
- Een aanvraag kan alleen worden ingediend voor het huidige jaar.

Wij rekenen er op dat u bij toekenning van de subsidie in een persbericht over uw evenement op laat nemen dat uw evenement mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van het Ondernemersfonds Laarbeek.