push

 

 

 

De coronacrisis en Ondernemend Laarbeek

 

In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19. Sindsdien is onze maatschappij veranderd. In september 2021 konden we weer langzaam en voorzichtig terugkeren naar het leven zoals we dat voor deze crisis kenden. Sinds eind december 2021 zijn we door de Omikron-variant en de late booster-campagne weer geconfronteerd met een volledige lockdown. Sommige ondernemers hebben te maken gekregen met de negatieve impact van Corona. Daar tegenover staan de ondernemers die al die tijd 'gewoon' door hebben kunnen werken, en soms zelfs succesvoller zijn geweest dan ooit tevoren. Het Ondernemersfonds wil nu (januari 2022), in samenwerking met de gezamenlijke Laarbeekse ondernemersverenigingen met een raadpleging graag een beeld krijgen van hoe ondernemend Laarbeek ervoor staat, hoe de ondernemer terugkijkt op de afgelopen twee corona-jaren, maar vooral ook hoe zij de toekomst zien met betrekking tot corona en ondernemen. Met de uitkomsten van deze raadpleging wil het Ondernemersfonds in samenwerking met de gezamenlijke ondernemersverenigingen kijken welke stappen zij lokaal kunnen zetten richting de toekomst en wat er in Laarbeek op korte en lange termijn kan worden opgepakt.

De vragenlijst kunt u inzien door hier te klikken, invullen kon tot 4 februari 2022, 09.00 uur. De resultaten van de enquête zijn inmiddels bekend en kunt u bekijken door op deze link te klikken. Een nadere toelichting is gepubliceerd in de MooiLaarbeek krant van 11 maart.


Om niet te vergeten welke impact corona op ons allen heeft (gehad), willen we de in de achter ons liggende maanden gepubliceerde artikelen en ondernomen actie bewaren, deze zijn via onderstaande links op deze pagina weergegeven. 

Denk aan onze winkelier, winkel hier!

Klik hier voor de promotiefilm

Pas op voor criminele investeerders

Aangepaste openingstijden Laarbeekse bedrijven
(zie ook het artikel in de MooiLaarbeek krant van 23 april 2020)

Persbericht Peelpakketten (pakketten die ondernemers in de Peel steunen)

Jumbo Laarbeek ondersteunt lokale ondernemers
(samen sparen voor tzt aan ondernemers te geven waardebonnen)

 

Enquête 2020

In april 2020 is er een enquête over de impact van corona gehouden onder de ondernemers van Laarbeek. Nu (december 2021) er weer sprake is van een volledige lockdown, gelden de resultaten van die enquête wederom! Klik hier om die te lezen. Met een raadpleging hebben wij inzichtelijk willen maken wat de impact van de corona-uitbraak is voor Laarbeekse ondernemers en of er een manier is waarop we binnen Laarbeek elkaars behoefte aan informatie en steun kunnen inventariseren en invullen. 

Klik hier om naar de pagina te gaan waarop meer informatie over deze raadpleging wordt gegeven en de link was geplaatst om doorgestuurd te worden naar de vragenlijst. Deze vragenlijst kon tot 7 april v.m. worden ingevuld.