push

 

 

 

 

 

 

Oprichting ondernemersfonds

Persbericht oprichting stichting Ondernemersfonds laarbeek

Persbericht installatie Raad van Advies (opgeheven per 31 juli 2022)

 

Evaluatie Ondernemersfonds

In 2016 is afgesproken dat na vijf jaar een evaluatie zal worden gehouden onder alle eigenaren en gebruikers van zakelijke en maatschappelijke panden. De aanbiedingsbrief, de vragenlijst en de uitslag van de in maart 2021 gehoouden enquête kunt u bekijken door hier te klikken.  

 

Corona

In 2020 werden we geconfronteerd met COVID-19. Sindsdien is onze maatschappij veranderd. In het voorjaar van 2022 konden we weer langzaam en voorzichtig terugkeren naar het leven zoals we dat voor deze crisis kenden. Meer informatie over de coronacrisis en ondernemend Laarbeek vindt u hier.