push

 

 

Bestuur

De Stichting Ondernemersfonds Laarbeek (OFL) beheert het ondernemersfonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde, dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de drie trekkingsgerechtigden: Stichting Centramanagement Laarbeek (CML), Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL). De aangezochte klankbordgroep vertegenwoordigt hun gebied of sector. De samenstelling van deze klankbordgroep treft u onderstaand aan. 

Het bestuur van OFL bestaat uit:

Achternaam Voornaam Functie    Namens
Heijl Fedor Voorzitter    
Goumans Rob Penningmeester    SPL
Vlaming Jack Secretaris    CML
Vereijken Hans Lid    SBL

 De Klankbordgroep bestaat uit:

Achternaam Voornaam Functie Namens
Sneijers Paul   Vier
Asten Frank van   Bedrijven
Deurzen  Karel van     Retail
Boogaard  Martijn van den    ZLTO 

Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: Parkmanagement (SPL), Centramanagement (CML) en Buitengebied (SBL). Zie de contactpagina.

 In 2016 is afgesproken dat na vijf jaar een evaluatie zal worden gehouden onder alle eigenaren en gebruikers van zakelijke en maatschappelijke panden. De aanbiedingsbrief, de vragenlijst en de uitslag van de enquête kunt u bekijken door hier te klikken.