push

 

 

Bestuur

De Stichting Ondernemersfonds Laarbeek beheert het ondernemersfonds en heeft zich te houden aan de algemene normen voor gesubsidieerde instellingen die met publiek geld werken, zoals het overleggen van jaarstukken aan de gemeente en het blijven binnen de grenzen van de wet. Inrichting, inhoud en besteding van het fonds wordt door de meebetalende organisaties bepaald. Het onbezoldigde, dagelijks bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de drie trekkingsgerechtigden: Stichting Centramanagement Laarbeek (CML), Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL). De aangestelde raad van advies vertegenwoordigt hun gebied of sector. De samenstelling van de raad van advies treft u onderstaand aan. 

Het bestuur van OFL bestaat uit:

Achternaam Voornaam Functie    Namens
Rooijakkers Maarten Voorzitter    
Asten Frank van Penningmeester    SPL
Vlaming Jack Secretaris    CML
Vereijken Hans Lid    SBL

 

De Raad van Advies bestaat uit:

Achternaam Voornaam Functie Namens
Sneijers Paul   Vier
Grootjen Carla   Onderwijs
Deurzen  Karel van     Retail
Boogaard  Martijn van den    ZLTO 

Het dagelijks werk aan het fonds is in handen van de drie werkorganisaties: Parkmanagement (SPL), Centramanagement (CML) en Buitengebied (SBL). Zie de contactpagina.