push

Contact

 

Het secretariaat van Ondernemersfonds Laarbeek kunt u bereiken via info@ondernemersfondslaarbeek.nl

 

Uw aanspreekpunten voor de clusters zijn:

Stichting Parkmanagement Laarbeek
Contactpersoon: Frits Rutten, Parkmanager
Parkmanagementlaarbeek.nl
info@parkmanagementlaarbeek.nl

Centramanagement Laarbeek
Contactpersoon: Henry van Vlerken, Centrummanager en Jack Vlaming, secretaris CML
Centramanagementlaarbeek.nl
secretaris@centramanagementlaarbeek.nl

ZLTO Laarbeek
Martijn van den Boogaard, bestuurslid ZLTO
ZLTO.nl/Laarbeek