push

Wat betekent het coronavirus voor Ondernemend Laarbeek?

Beste ondernemer,

De uitbraak van het coronavirus heeft impact op onze maatschappij. Naast de zorgen om gezondheid voor gezin, personeel, klanten, leveranciers en natuurlijk jezelf zijn er mogelijk ook de zorgen voor je onderneming door de diverse maatregelen die er genomen zijn om de uitbraak aan banden te leggen.

Met deze raadpleging willen we inzichtelijk maken wat de impact van de corona-uitbraak is voor Laarbeekse ondernemers en of er een manier is waarop we binnen Laarbeek elkaars behoefte aan informatie en steun kunnen inventariseren en invullen.

De raadpleging kan anoniem ingevuld worden, maar heb je als ondernemer behoefte aan concrete maatregelen of wil je hulp bieden dan vragen we je om naam, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. We zouden het heel fijn vinden als je binnen een week reageert op deze vragenlijst, zodat we een actuele, duidelijke raadpleging hebben.

We willen je alvast hartelijk danken voor het invullen van deze raadpleging. Bij vragen en/of opmerkingen kan er ook direct een e-mail gestuurd worden naar info@vierlaarbeek.nl. Dan nemen we contact met je op.

 
De enquête (de link is niet meer valide) kon tot 7 april worden ingevuld, binnenkort hopen we de resultaten bekend te kunnen maken.


Deze peiling is een gezamenlijk initiatief van:

Centra management Laarbeek
Parkmanagement Laarbeek
Stichting Buitengebied Laarbeek
ZLTO
LIMO
Ondernemersclub VIER
Gemeente Laarbeek

En wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Laarbeek

NB. Nadat de vragenlijst is ingevuld zijn er nog een aantal bruikbare links zichtbaar voor Laarbeekse ondernemers.