push

 

 

 

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de in maart 2021 onder eigenaren en gebruikers van zakelijke en maatschappelijke panden (voor zover zij de opslag op de OZB betalen) in de gemeente Laarbeek gehouden enquête over het wel of niet voortbestaan van het Ondernemersfonds Laarbeek. De aanbiedingsbrief is op 9 maart per post gestuurd naar alle ongeveer 1080 betrokkenen. 

Aanbiedingsbrief enquête

Vragenlijst enquête

Stand van zaken op 16 maart: 133 ingevulde vragenlijsten