push

 

 

Heffing voor het Ondernemersfonds Laarbeek

In december 2016 is op verzoek van alle ondernemersverenigingen door de gemeenteraad besloten tot het instellen van het Ondernemersfonds voor minimaal 5 jaar. Het doel van het fonds is het versterken van de organisatiekracht en uitvoeringskracht van het bedrijfsleven, zowel profit als non-profit (onderwijs, zorg, sport en cultuur). Onderdeel hiervan is het versterken van het ondernemersklimaat en de economische profilering van Laarbeek, het verhogen van de kwaliteit van de werk- en leefomgeving, continuïteit waarborgen voor de ondernemersorganisaties, de doorontwikkeling van parkmanagement, versterking van winkelcentra en het buitengebied en kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

In de OZB-aanslag zit ook de bijdrage voor het Ondernemersfonds Laarbeek inbegrepen. Helaas is het niet mogelijk om dit apart op het aanslagbiljet te vermelden. De hoogte van de bijdrage wordt onderstaand toegelicht. 

Zakelijk onroerend goed

De bijdrage voor het Ondernemersfonds wordt geheven over alle niet-woningen in de gemeente. De hoogte van de bijdrage is €30,- per €100.000,- WOZ-waarde. Dit is gesplitst in €16,50 voor het eigenaarsdeel en €13,50 voor het gebruikersdeel. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet dat u van de BSOB ontvangt. U kunt daarmee zelf berekenen wat u bijdraagt aan het Ondernemersfonds.

Rekenvoorbeeld 1: Uw pand is €250.000,- waard en u bent alleen eigenaar van het pand. Uw bijdrage aan het Ondernemersfonds is dan €250.000,- / €100.000,- x €16,50 = €41,25.

Rekenvoorbeeld 2: Uw pand is €700.000,- waard en u bent eigenaar en gebruiker van het pand. Uw bijdrage aan het Ondernemersfonds is dan €700.000,- / €100.000,- x €30,- = €210,-.

Woningen

Woningeigenaren betalen niet mee aan het Ondernemersfonds. Ook niet als u als ondernemer werkt vanuit de zolderkamer of garage van uw eigen woning. Alleen eigenaren en gebruikers van niet-woningen dragen via de OZB-belasting bij aan het Ondernemersfonds Laarbeek.

Vrijwilligersorganisaties

Verenigingen of stichtingen betalen mee aan het Ondernemersfonds als ze eigenaar en/of gebruiker zijn van een pand. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen en projecten te starten die vanuit het Ondernemersfonds ondersteund kunnen worden. Voor vrijwilligersorganisaties geldt een restitutieregeling. Zij kunnen bij het Ondernemersfonds hun bijdrage terugvragen. Neem hiervoor contact op via info@ondernemersfondslaarbeek.nl.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep tegen de bijdrage voor het Ondernemersfonds Laarbeek is niet mogelijk. Wel kunt u op reguliere wijze bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde waarop uw bijdrage is gebaseerd. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant: www.bs-ob.nl.

Vrijwilligersorganisaties kunnen hun bijdrage aan het ondernemersfonds wel terug krijgen via de eerder genoemde restitutieregeling. Zie ook punt 13 op de FAQ-pagina.