push

Projecten

 

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL), Centramanagement (CML) en ZLTO mogelijk maken.

Het trekkingsrecht voor 2017 bedroeg: 
ZLTO, uitvoering van het programma in het buitengebied: € 43.211 
SPL, uitvoering van het parkmanagementprogramma: € 54.259
CML, uitvoering van het programma in de centra in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur en sport € 37.530

In 2018 is ons door de gemeente een voorschot van € 100.000,-- gegeven. Dit bedrag is voorlopig als volgt verdeeld: 
ZLTO, uitvoering van het programma in het buitengebied: € 20.000,–
SPL, uitvoering van het parkmanagementprogramma en secretariaat OFL: € 54.000,–
CML, uitvoering van het programma in de centra in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur en sport € 20.000,–.
(CML betaalt uit dit bedrag ook de helft van het salaris van de centrummanager) 

Voor clusteroverschrijdende kosten is vooralsnog € 6000,-- gereserveerd.

Onlangs heeft de gemeente ons medegedeeld dat de bijdrage over 2018 uiteindelijk € 139.600 zal bedragen. 
In juni of juli zullen we naar verwachting van de gemeente een voorschot over de bijdrage over 2019 krijgen.
Dan zal ook de definitieve bijdrage over 2018 worden overgemaakt.

De criteria die gelden voor een aanvraag kunt u lezen door hier te klikken.

Elke aanvraag dient te worden ingediend via het aanvraagformulier. Klik daartoe hier.

Voor projecten van dit jaar verwijzen we naar de website van de clusters ZLTO , SPL en CML .
De jaarplannen van de clusters van dit jaar zijn in te zien op deze pagina.

Projecten van voorgaande jaren: