push

Projecten

 

Het Ondernemersfonds zal een verdere continuering en professionalisering van de werkorganisaties Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL), Stichting Centramanagement Laarbeek (CML) en Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL) mogelijk maken.

Het trekkingsrecht voor 2020 wordt door de gemeente in februari of maart bekendgemaakt.

Het trekkingsrecht voor 2019 bedroeg: 
SBL, uitvoering van het programma in het buitengebied: € 37.150,--
SPL, uitvoering van het parkmanagementprogramma: € 53.863,--
CML, uitvoering van het programma in de centra in samenwerking met zorg, onderwijs, cultuur en sport € 35.787,--. 
(CML betaalde uit dit bedrag ook de helft van het salaris van de centrummanager, de andere helft werd betaald door de gemeente) 
Voor de overheadkosten / clusteroverschrijdende kosten van OFL wordt jaarlijks € 10.000,-- gereserveerd.


De criteria die gelden voor een aanvraag kunt u lezen door hier te klikken.

Elke aanvraag dient te worden ingediend via het aanvraagformulier. Klik daartoe hier.

Voor projecten van dit jaar verwijzen we naar de website van de clusters SBL , SPL en CML .
De jaarplannen van de clusters van dit jaar zijn binnenkort in te zien op deze pagina.

Projecten van voorgaande jaren: