push

Werkwijze & aanvragen

Alleen aanvragen die via deze website ingediend zijn, worden behandeld. Eventuele bijlagen mogen los worden gemaild naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.

U vraagt aan via uw trekkingsgebied: bedrijventerreinen via Parkmanagement , winkelgebieden of overige sectoren via CentraManagement en buitengebied via ZLTO. De aanvraag dient altijd via een collectief te worden ingediend. Dit betekent dus dat een individuele ondernemer geen aanvraag kan indienen.

Nadat de aanvraag bij Stichting Ondernemersfonds Laarbeek is binnengekomen, bekijkt de werkorganisatie of de aanvraag voldoet aan de criteria van vereniging of organisatie, collectiviteit en trekkingsrecht. Als het een cross-over betreft (Laarbeek-Breed), dan wordt de aanvraag in het bestuur behandeld.De vertegenwoordiger van het gebied of de sector waarop de aanvraag betrekking heeft, zal zich in dat geval onthouden van stemming ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling. Het bestuur geeft binnen zes weken uitsluitsel.

Wij rekenen er op dat u bij toekenning van de subsidie in een persbericht op laat nemen dat uw evenement mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van het Ondernemersfonds Laarbeek. 

Uw begroting kunt u separaat sturen naar info@ondernemersfondslaarbeek.nl.

Aanvraagformulier