push

De drie clusters van het Ondernemersfonds baseren hun activiteiten en de besluiten m.b.t. het wel of niet honoreren van een aanvraag op de door hen gemaakte jaarplannen. Coördinatie vindt plaats in de vergaderingen van het bestuur van het Ondernemersfonds. De jaarplannen van de clusters zijn in te zien via de website van het desbetreffende cluster. De jaarplannen van het lopende jaar kunt u inzien door op onderstaande links te klikken.

Jaarplan Stichting Parkmanagement Laarbeek

Jaarplan Stichting Ondernemersfonds Buitengebied Laarbeek

Jaarplan Stichting Centramanagement Laarbeek