push

De drie clusters van het Ondernemersfonds baseren hun activiteiten en de besluiten m.b.t. het wel of niet honoreren van een aanvraag op de door hen gemaakte jaarplannen. Coördinatie vindt plaats in de vergaderingen van het bestuur van het Ondernemersfonds. De jaarplannen van de clusters zijn in te zien via de website van het desbetreffende cluster. De jaarplannen van het lopende jaar kunt u inzien door op onderstaande links te klikken.

Jaarplan Stichting Parkmanagement Laarbeek

Jaarplan Stichting Ondernemersfonds Buitengebied Laarbeek

Jaarplan Stichting Centramanagement Laarbeek

 

Na het verkrijgen van de definitieve subsidiebeschikking van de gemeente, wordt z.s.m. de jaarrekening van het achterliggende jaar opgemaakt. Deze wordt vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Na goedkeuring wordt de jaarrekening via onderstaande link voor belangstellenden toegankelijk gemaakt.

Jaarrekening 2017 

 

De jaarrekening over 2018 wordt op dit moment gemaakt, door allerlei omstandigheden heeft de subsidiebeschikking 2018 en de daaruit voortvloeiende vragen tot een aanzienlijke vertraging geleid.